X
GO
da-DKkl-GL
Inuussutissarsiornermi tunisassiornermilu akisussaanermut sillimmasiineq
                                                    Internt policenummer: 2017-003 Namminersorlutik Oqartussani tamanut


AJOQUSERNERMIK NALUNAARUTIGINNINNERMI IMMERSUGASSAQ: Isumaqatigiissutip avataaniittumut tunngatillugu piumasaqaammik imaluunniit ajoqusernermik allaaserinninnissaq – sianerlutit ikiortissarsiorsinnaavutit.

 • Nalunaarutiginninneq sillimmasiinermi akunnermiliuttumut nassiunneqassaaq, taassuma nalilissammagu sullissisoqarnissaq pisariaqassanersoq nanoq@marsh.com tlf.: +45 20332324 imaluunniit +299 557444.
 • Aningaasatigut nalunaarsuuteqarnissaq pisariaqarpat ajoqusernermik suliassaq uunga nassiunneqassaaq: cllhskade@cllh.dk


Aningaasat sillimmasiissutit:  Kr. 50 mio.

Nammineq akiligassat: kr. 50.000 ajoquserneq ataaseq

 

Ajoqusernerit nalinginnaasumik matussuserneqartartut:

Inuussutissarsionermi akisussaaneq:

 • Sillimmasiiffigineqartut tassaapput Namm. Oqartussat sulisullu inunnik atortunilluunniit isumaqatigiissutip avataaniittunik ajoqusiisinnaanermut matussutissaat.
 • Taarsiissuteqarnissamut akisussaaneq (kukkuluttornerit sumiginnaanerillu) inuit isumaqatigiissutip avataaniittut ajoqusernerinut, taakku Namm. Oqartussaqarfimmiinneranni.
 • Taarsiissuteqarnissamut akisussaaneq Namm. Oqartussani sulisut inunnik isumaqatigiissutip avataaniittunik ajoqusiippata suliap ingerlanneqarneranut atatillugu.
 • Inuussutissarsiornermi akisussaanermut sillimmasiinermi taarsiinissamut matussutissiisoqarsinnaavoq taamaallaat suliffeqarfik taarsiissuteqarnissamut akisussaasuuppat, tamanna inatsisilerinikkut isigalugu. Ajoquserneq sulisup qanoq iliuuseqarfigisinnaanngippagu tamanna ajoqusernermik periaannaasumik taaneqartarpoq. Taamatut pisoqartillugu sillimmasiinikkut matussutissiisoqarsinnaanngilaq, taarsiissummillu akiliisoqassanngilaq.
 • Maskiinanik sullisinik atuineq taakku ingerlanngippata.
 • Inunnit isumaqatigiissutip avataaniittunit Namm. Oqartussat tunngavissaqanngitsumik piumasaqarfigineqarsinnaanerat pinaveersaarniarlugu.
 • Paaqqutarinninnermi akisussaaffikkut annaasanik ajoqusikkanilluunniit inuit isumaqatigiissutip avataaniittut pigisaannik sillimmasertulli paarisaanik matussusiisoqartarpoq.
 • Qaartiterinerit.
 • Usilersuinermi usinginiaanermilu akisussaaneq.

Tunisassiamut akisussaaneq:

 • Tunisassianut akisussaaffik, akut atortullu ajoqusiinerini matussutaasussaq tassaavoq, tunisassiamikaseqqukumik tunisinermi, tunisassiallu taamaattut inummik pigisamilluunniit ajoqusiinerini tunisassiortutut akisussaaffiliunneqartartoq – aamma akunnermiuliuttuunermi, pingaartumik suliffeqarfiit Namm. Oqartussanit pigineqartut eqqarsaatigalugit (pingaartumik Nukissiorfiit).
 • Tunisassianut akisussaanermut sillimasiinermi matussutissinneqassapput taarsiissuteqarnissamik Namm. Oqartussanut piumasaqaataasinnaasut, suliaq imaluunniit sullissineq ajoqusiippat.
 • Sillimmasiissummi tunisassiat aseqqukut pisuullutik ajoqusiinerit, imaluunniit tunisassiamut akuliunneqartut ilaliunneqartulluunniit pisuullutik ajoqusiinerit matussuserneqartarput.

 

Ajoqusernerit nalinginnaasumik matussuserneqartanngitsut:

Inuussutissarsiornermi akisussaaneq:

 • Skader for professionelt-/rådgiveransvar Matussuserneqanngillat ajoqusiinerit sulisup piaaraluni piaarinaniluunniit iliuuserisai. Sulisoq sulisitsisorluunniit piaaralutik ajoqusiisimagunik taarsiissuteqarnissamut akisussaapput.
 • Qamutinut motoorilinnut atatillugu akisussaaneq – tamatumunnga ilaallutik maskiinat sullisit namminneerlutik ingerlasartut.

Tunisassiornermi akisussaaneq:

 • Ajoqusiineq annaasaqarnerluunniit tunisassiamut namminermut sullissinermulluunniit atasumik.
 • Ajoqusiineq annaasaqarnerluunniit sillimmaserneqartup piareersaalluni, ivertissuilluni, iluarsaassilluni, ikkussuilluni allatulluunniit suliaralugit isumagisassarsiarisimasaanut tunngasut, tamanna suliap ingerlanneqarnerani imaluunniit suliap ingerlanneqarnerata kingorna pisimagaluarpalluunniit.
 • Ajoqusiineq annaasaqarnerluunniit sillimmaserneqarsimasup nunamik assaasitsineranut il.il., imermut aqqusiortitsineranut isaterisitsineranulluunniit il.il. tunngassuteqartut litra e-mi inuussutissarsiornermi akisussaanermut sillimmasiinermut tunngatillugu taaneqartut.
 • Imaluunniit avatangiisinik ajoqusiinermut imaluunniit ajoqusiinissamut navianartorsiortitsinermut tunngatillugu piumasaqaatit, inatsisit uku naapertorlugit: Inatsit nr. 466, 17. Juuni 2008-meersoq aamma inatsit nr. 507, 17. juuni 2088-meersoq.
 • Sillimmasiinermi aammattaaq matussuserneqanngillat sillimmaserneqartup selskabiisa akornanni taarsiissuteqarnissamik piumasaqaatit imaluunniit sillimmaserneqartup suliffeqarfiillu akornanni taarsiissuteqarnissamik piumasaqaatit:
  • Sillimmaserneqartup ingerlatsivissuata ataatsip iluani tamakku pippata.
  • Sillimmaserneqartup ajoquserneqartullu piginnittutut attuumassuteqarfii toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit aktiaateqarfiup anpartiuteqarfiulluunniit aningaasaataasa taasissutaasinnaasut 50 procentiinit anneruppata imaluunniit taasissutaasinnaasut 50 procentiinit amerlanerusunut oqartussaappata.
 • Sillimmasiinermi matussuseqarneqanngilaq pigisanik annaasaqarnissamut akisussaaneq, tamanna inummik atortunilluunniit ajoqusiinerup sillimmasiinikkut matussuserneqartup kingunerinngippagu:
 • Annaasaqarnerit, aningaasartuutit akissaajaatillunniit ukununnga tunngasut: tigusineq, suliarinneqqinneq, tunniusseqqinneq, allanngortitsineq, iluarsaassineq, piuneerussineq, peersitsineq imaluunniit tamakkua pissuseqataannik iliuuseqarneq tunisassianut sullissinernulluunniit ajoqutilinnut tunngatillugu.
 • Ingerlatsinermi annaasat, piffissaajaatit, iluanaarutissaraluit annaasat aammalu toqqaannanngitsumik annaasat assingusut, taamaatttoq kingusinnerusukkut taaneqartut tunisinermi tunniussinermilu tunngavigineqartut eqqarsaatigalugit.
 • Akiliisitsissutit assigisaalluunniit, taakku pisortanut inuinnarnulluunniit akiliisitsissutaappata, ”punitive damages” ilanngullugit.