X
GO
da-DKkl-GL
Transportforsikring

Internt policenummer: 2017-006 for Grønlands Forundersøgelser/ASIAQ

Internt policenummer: 2017-007 for Grønlands Lufthavnsvæsen/Mittarfeqarfiit

Internt policenummer: 2017-008 Bispekontoret/Grønlands Selvstyre

Internt policenummer: 2017-009 Nukissiorfiit/Grønlands Energiforsyning

Policenummer: LP0000039659-5 for Fonden Grønlands Kunstmuseeum (Grønlands Repræsentationen)

 

 

SKADESANMELDELSESBLANKET: Beskrivelse af skade.

 • Anmeldelse af skade skal ske til Sedgwick Leif Hansen på slhskade@slhdk.dk, hvor hændelsesforløbet og skaden beskrives.

 

Forsikringstager:                             f.eks. 2017-009 Nukissiorfiit

 

Forsikringsdækning/-sum:         Der er tilrettede dækningsomfang og sum for de enheder, der har transportforsikringer– ring for nærmere oplysninger eller se policeteksterne.

 

Forsikrede genstande:                 Genstande af enhver art, der forsendes og hvor Nukissiorfiit er i risiko og har forsikringsrådigheden, såsom men ikke begrænset til:   

Reservedele, kontorinventar og kontormaskiner, smøreolie i tønder, elektriske komponenter, høj- og lavspændingskabler, gittermasker, bygningsdele samt løsøre.

Desuden omfattes returvarer samt lejlighedsvis genstande for fremmed regning

 

Forsikringssum:                         Kr. 25.000.000 for transporter foretaget med skib

                                                       Kr.      500.000 for transporter foretaget med fly

                                                       Kr.      500.000 for transporter foretaget med post

                                                       Kr. 10.000.000 for transporter foretaget med øvrige transportmidler

                                                                                      

Selvrisiko:                                    Kr.       25.000 af enhver skade

 

Geografisk område:                Internt i Grønland

                                                    Mellem Grønland og Danmark og retur

                                                    Mellem Grønland og USA og retur

                                                    Mellem Grønland og England og retur

                                                    Mellem Grønland og Tyskland/Holland og retur

 

Geografisk område:                 Fra Danmark til Grønland og omvendt

                                                    Internt i Grønland

                                                                                  

Transportmiddel:                         Bil, færge, skib, fly, post eller et hvilket som helst transportmiddel, som måtte anses for egnet i Grønland

                                                    Transport af løsthængende gods fra helikopter, er ikke omfattet af forsikringen, hvorfor herfor skal aftales særskilt.            

Forsikringssummens                    Forsikringssummen/erstatningsgrundlaget skal svare til forsikringsværdien, der beregnes således:

Beregning:                                   Forsendelsesværdi:

 

 • Køb: Købsfakturabeløbet med tillæg af 10% til dækning af avance, fragt og forsikringspræmie

 • Salg: Salgsfakturabeløbet tillagt 10% til dækning af fragt og forsikringspræmie

 • CIP og CIF salg: Salgsfakturabeløbet med tillæg af 10% til dækning af avance, fragtomkostninger og forsikringspræmie.

 • Andre varer end ovennævnte herunder returvarer: varens værdi på afsendelsesdagen med tillæg af fragt og forsikringspræmie.

Omkostninger på bestemmelsesstedet er ikke omfattet af forsikringen.

 

Typiske dækkede skader:

 • Ridser, skrammer og buler - Forsikringen er udvidet til at omfatte ridser, skrammer og buler på uemballeret gods.

Selvrisiko ved disse skader er kr. 100.000

 • Ind- og udbaksning - Forsikringen er udvidet til at omfatte skader sket i forbindelse med ind- og udbaksning til fundament.

 • Landtransport i Grønland - Forsikringen er udvidet til at omfatte skader sket i forbindelse med landtransport i Grønland, fra havn/lufthavn til Nukissiorfiit anlæg.

 

Typisk ikke dækkede skader:

 • Temperaturregulerede transporter
 • For- og eftertransporter, hvor vedkommende hovedtransport ikke er omfattet af forsikringen.
 • Rejsegods, rejsekollektioner, pram- og lægtetransporter, tom returemballage eller lignende
 • Dækslast,medmindre varene forsendes i lukkede containere
 • Under ophold for forabejdning
 • Levende dyr herunder fisk og skaldyr
 • Planter
 • Våben, ammunition samt brandfarlig, eksplosive eller ætsende stoffer