X
GO
da-DKkl-GL
Rejseforsikring

Policenummer: SP1367735.1.5 for Grønlands Selvstyre

Policenummer: SP1423319.1.2 for Asiaq

Policenummer: SP1422868.1.1 for Nukissiorfiit

Policenummer: SP1423023.1.1 for Grønlands Naturinstitut

 

SKADESANMELDELSESBLANKET:

                                                               Sygdom tilskadekomst

                                                               Bagage bortkomst, tyveri, beskadigelse

                                                               Bagageforsinkelse

                                                               Rejseforsinkelse, forsinket fremmøde

SKADESANMELDELSESBLANKET: Beskrivelse af skade – ring evt. for vejledning.

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning Marsh tlf. : +299 557444, +45 4595 4658 eller +45 4595 4626, +45 2033 2324

Rejsetips:                                          

                                                               Rejsetips   

                                                               Rejsekort til If - printselv          

 

 • Evt. spørgsmål kan rettes til Selvstyrets forsikringsmægler Marsh på nanoq@marsh.com eller tlf.: +299 557444.

 

Forsikringstager:                             Grønlands Selvstyre

 

Sikrede:                                              Alle (ejere og ansatte), der rejser for Grønlands Selvstyres regning og i Grønlands Selvstyres interesse.

 

Forsikringsdækning/-sum   - Der er væsentlige forskelle på forsikringsdækningen i Grønland (indenlandsrejser) og uden for Grønland (udenlandsrejser) - se venligst neden for     

                                          - Der er tilrettede dækningsomfang og sum for Asiaq, Nukissiorfiit og Grønlands Naturinstitut - se venligst policer for de nævnte områder neden for

                                    

Rejser, der er omfattet af forsikringen:        

 • Frirejser der betales af Selvstyret for ansatte og deres pårørende, dækkes alene flyrejsen fra Grønland til Danmark og retur inklusiv forudgående og efterfølgende transport fra hjem til lufthavn og omvendt.
 • Rejser i forbindelse med til‑ og fratrædelse.
 • Kombinerede tjeneste- og ferierejser.
 • Studieophold udenfor Grønland, såfremt det er Selvstyret, der betaler den studerendes billet, og billetprisen indgår i den samlede opgørelse over billetkøb – der er ingen begrænsning på 180 dage.

 

Rejser, der ikke er omfattet af forsikringen:

 • Ved frirejser er den videre rejse fra lufthavnen ikke dækket - betragtes som privatrejse.
 • Ud- og hjemrejse i forbindelse med frirejser er omfattet, men ikke selve opholdet.

 

Hvor dækker forsikringen:

 • Hele verden, inklusiv rejser i bopælslandet (dog med begrænset forsikringsdækning)
 • Ved indenlandsrejser i Grønland - gælder der, at det er uden for byens faste vejnet
 • Ved øvrige indlandsrejser gælder, at rejsen skal være længere end 50 km. fra bopæl/arbejdsplads, og rejsen skal inkludere en overnatning

 

 Selvrisiko:                                         

 • Forsikringen dækker ikke selvrisiko ved leje af bil

 

 Typisk dækkede skader udenlandsrejser - uden for Grønland:            

 • Sygdom og hjemtransport
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Bagageforsikring, 40.000 kr. og forsinkelse med 3.000 kr.
 • Privatansvarsforsikring, personskade 10 mio. kr. og tingskade 5 mio. kr. 
 • Hjemkaldelse, ubegrænset
 • Transportforsinkelse med kr. 1.000 pr. skade
 • Forsinket fremmøde - sum ubegrænset
 • Eftersøgning og redning - sum ubegrænset
 • Akut krisehjælp, ubegrænset sum

 

Typisk dækkede skader ved indenlandsrejser - i Grønland:

 • Bagageforsikring, 40.000 kr. og forsinkelse med op til 3.000 kr.
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Akut krisehjælp

 

Typisk ikke dækkede skader:    

 • Alle udgifter i forbindelse med sygdom, der er konstateret før afrejsen, og som forværres under rejsen
 • Skader, der er opstået i forbindelse med rene ferierejser. Der er således ikke dækning for eksempelvis hjemtransport, hvis du kommer til skade i Danmark under en rejse, som ikke er en tjenesterejse eller en kombineret tjeneste- og ferierejse
 • Afbestillingsforsikring og heller ikke afbestilling pga. dødsfald eller alvorlig sygdom hos nære pårørende
 • Skader, der er opstået på grund af selvforskyldt beruselse
 • Erhvervsdykning
 • Besætningsmedlemmer på sø- og lystfartøjer
 • Ekspeditioner

 

 

 

SP1367735.1.5 for Grønlands Selvstyre

SP1423319.1.2 for Asiaq

SP1422868.1.1 for Nukissiorfiit

SP1423023.1.1 for Grønlands Naturinstitut