X
GO
da-DKkl-GL
Kollektive ulykkesforsikringer

Internt policenummer: 2017-010 for Dep. for Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

Internt policenummer: 2017-011 for Landstingets Bureau

Internt policenummer: 2017-012 for ASIAQ/Grønlands Forundersøgelser

Internt policenummer: 2017-013 for Grønlands Fiskerilicenskontrol

Internt policenummer: 2017-014 for Dep. for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, studerende over 18 år

Internt policenummer: 2017-015 for Dep. for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, studerende under 18 år

Internt policenummer: 2017-016 for Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

 

 

SKADESANMELDELSESBLANKET:

 • Anmeldelse af skade skal ske til Sedgwick Leif Hansen på slhskade@slhdk.dk, hvor hændelsesforløbet og skaden beskrives.

 

Forsikringstager:                         De ovenfor nævnte departementer og enheder

Forsikringsdækning/-sum:         Der er tilrettede dækningsomfang og sum for de enheder, der har ulykkesforsikringer– ring for nærmere oplysninger eller se policetekst:

 • Ved dødsfald som følge af ulykke      
 • Ved 100% invaliditet som følge af ulykke                  
 • Tandbehandling                                
 • Begravelseshjælp        
 • Tandskade                                        
 • Behandling                                       
 • Briller                          

 

Selvrisiko:                                          Ingen

 

Typiske dækkede skader:

 • Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. F.eks.:
 • Drukning
 • Drukning samt beskadigelse på legemet som følge af forfrysning, hedeslag, solstik eller kulilteforgiftning.
 • Lægelig behandling
 • Følger af lægelig behandling, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen.
 • Nødret/Nødværge
 • Ulykkestilfælde der sker i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom, når handlingen må anses som forsvarlig.
 • Besvimelse/ildebefindende
 • Ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er ildebefindende eller besvimelse – det vil sige kortvarig bevidsthedstab – hvor årsagen ikke er sygdom, sygdomsforløb eller anden lidelse.

 

Typisk ikke dækkede skader:

 • Sygdom
 • Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde.
 • Smitte
 • Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin, fx salmonella.
 • Overbelastning, nedslidning og almindelige dagligdags bevægelser
 • Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig.
 • Mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken.
 • Insektstik
 • Psykiske følger efter ulykkestilfælde, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for fare for fysisk personskade, på det tidspunkt hændelsen indtraf.
 • Følger af ulykkestilfælde, hvor forsikrede er fører af eller passager på motorcykel, scooter eller 45-knallert og føreren ikke har lovbefalet kørekort.
 • Følger af hovedlæsion ved kørsel på motorcykel, scooter, 45-knallert eller knallert uden fastspændt styrthjelm.
 • Er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed
 • Skyldes selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, selvmordsforsøg eller strafbare handlinger og følger heraf.
 • Deltagelse i slagsmål
 • Følger af deltagelse i farlig sport eller farlige aktiviteter.
 • Dødsfald, der har naturlige årsager eller hvor årsager til dødsfaldet er ukendt.