X
GO
da-DKkl-GL
All Risks forsikring for GS (INI) udlejningsejendomme

Policenummer: LP0000004668-29 for Grønlands Selvstyres udlejningsejendomme adm. af INI

 

 

SKADESANMELDELSESBLANKET:

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Skadesvejledning til Insubiz
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger .
 • For evt. vejledning Marsh tlf. : +299 557444, +45 4595 4658 eller +45 4595 4626, +45 2033 2324

 

Forsikringstager:                             Grønlands Selvstyre INI

Medforsikrede:                                Ejendomsselskabet Illuut A/S

                                                            A/S Boligselskabet INI

Forsikringssum driftstab:              kr. 5 mio. dækningsperiode 12 mdr. – der henvises til LP45710 GS’s all risk forsikring

Tabsgrænse:                                    Kr. 5 mio. pr. skade

 

Selvrisiko:                                        kr. 250.000 af enhver skade

 

Forsikringssteder:                          Over alt i Grønland.

Forsikrede genstande:                  Samtlige boligblokke/bygninger, herunder hørende løsøregenstande til brug ved ejendommens drift.

 

Typiske dækkede skader:      

 • Alle udefrakommende og pludselig påvirkende årsager, dog med visse begrænsninger og udvidelse.
 • Nedrivningsforsikring
 • Genhusning og evakuering maks. Kr. 5 mio. første risikoforsikring
 • Udgifter til opmagasinering af lejers indbo maks. Kr. 50.000 pr. skade
 • Oprydningsomkostninger maks. 5 mio., samtidig maks. beløb som If kan komme til at udrede ved én og samme forsikringsbegivenhed. 
 • Følgeskader fra frostsprængning
 • El-skader -bygning
 • Husejeransvar
 • Forøgede byggeudgifter ved fredede bygninger
 • Lovliggørelse af bygningen 25% dog maks. Kr. 2 mio.

                                                              

                                                               Driftstab/Meromkostninger:

 • Meromkostning/driftstab kr. 5 mio.
 • Se LP45710 for GS

 

Typisk ikke dækkede skader:    

 • Sø- og lufttransport
 • Sprængningsarbejde (dog dækkes sprængning udført af Grønlands Forundersøgelser og Bygge og Anlægsskolen
 • Naturkatastrofer: Tsunami og vulkanudbrud
 • Skader sket før forsikringens ikrafttrædelse
 • Skade på bygninger og løsøre for bygninger der har stået ubenyttet hen i mere end 9 mdr. med mindre den er under regelmæssig tilsyn, aflåst og vedligeholdt
 • Frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler
 • Forøgede byggeudgifter