X
GO
da-DKkl-GL
Arbejdsskadeforsikring

Internt policenummer: 2017-01 for hele Grønlands Selvstyre

 

 

SKADESANMELDELSESBLANKET:   

www.anmeld.gl

Brilleskader: blanket

 

 

Typiske dækkede skader:      

Arbejdsskadeforsikringen dækker både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludselig eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under.

Den dækker alle ansatte i arbejdstiden, dvs. fra de ankommer på arbejdspladsen til de forlader denne.

Arbejdsskader på firmarejsen er dækket med nogle tidsmæssige undtagelser.

Brilleskader er dækket med en række summæssige begrænsninger.

Du kan få mere information på:

http://www.cfa.gl/kl-GL.aspx?sc_lang=da

 

Typisk ikke dækkede skader:

Hvis en person kommer til skade under transport til og fra arbejde, kan skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade, da arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på transporten.

Der kan dog være situationer, hvor transporten til og fra arbejde sker i arbejdsgivers interesse, og så kan skaden anerkendes som en arbejdsskade

 

Policetekst:                             

Arbejdsskadesforsikring