X
GO
da-DKkl-GL
All Risks forsikring for GS

Policenummer: LP000004570-3 for hele Grønlands Selvstyre

 

SKADESANMELDELSESBLANKET:

Anmeldelse af skade mellem 25.000 og 100.000 kr. til All Risk forsikringen

Anmeldelse af skade mellem 100.000 og 250.000.000 kr. til All Risk forsikringen

Anmeldelse af skade mellem 250.000 og 500.000 kr. til All Risk forsikringen

Anmeldelse af skade mellem 500.000 og 10.000.000 kr. til All Risk forsikringen

Anmeldelse af skade over 10.000.000 kr.

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Skadesvejledning til Insubiz
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning Marsh tlf. : +299 557444, +45 4595 4658 eller +45 4595 4626, +45 2033 2324

 

Forsikringstager:                             Grønlands Selvstyre med samtlige departementer, underliggende institutioner o nettostyrede enheder

Forsikringssum:                               kr. 20.348.855.000 se i øvrigt policetekst for maksimale sumgrænser.

 

Selvrisiko:                                          kr. 10.000.000 af enhver skade dog max. Kr. 20 mio. pr. år herefter kr. 1 mio. pr. skade

 

Forsikringssteder:                          Over alt i Grønland samt kontorer og lign. over alt i verden som Grønlands Selvstyre ejer eller benytter. Dog er visse lande undtaget – se venligst policen.

 

Typiske dækkede skader: Generelt:    Alle udefrakommende og pludselig påvirkende årsager, dog med visse begrænsninger og udvidelse for maskinskade der typisk er en indefra kommende skade. Der er afskrivning for værdi i forbindelse med maskinkasko.

 • Oprydning
 • Jorddækning
 • Udendørs anlæg
 • Laviner, jordskred og jordskælv
 • Storm, Oversvømmelse
 • Uspecificerede forsikringssteder uden for Grønland
 • Tørkogning
 • Sagkyndig assistance
 • Højspændingskabler fra før 1984 erstattes kun selve reparationen af kablet

 

                                                               Bygninger: 

 • Restværdi 50%
 • Genopførelse andet sted
 • Ekstraudgifter – fredede & bevaringsværdige bygninger
 • Rørskade
 • Følge skader fra frostsprængning
 • Lovliggørelse generelt maks. Kr. 25 mio. pr. skade
 • Huslejetab, genhusning og evakuering

 

                                                               Løsøre:

 • Genfremstilling
 • Liberalisering af erstatningen – bruges til andet formål
 • Penge i aflåst pengeskab eller gemme
 • Lovliggørelse generelt maks. Kr. 25 mio. pr. skade
 • Lånte og lejede genstande på museer Kr. 25 mio. pr. skade, dog maks. Kr. 500.000 pr. genstand
 • Transport i Grønland
 • Udendørs anlæg
 • Arbejdsmaskiner

 

                                                               Driftstab/Meromkostninger:

 • Meromkostning/driftstab kr. 100 mio.
 • Leverandør- og aftagerdækning maks. 6 mdr.

 

Typisk ikke dækkede skader:     Generelt:   

 • Virus og hacker angreb
 • Naturkatastrofer: Tsunami og vulkanudbrud
 • Skader sket før forsikringens ikrafttrædelse
 • Skade på bygninger og løsøre for bygninger der har stået ubenyttet hen i mere end 9 mdr. med mindre den er under regelmæssig tilsyn, aflåst og vedligeholdt

 

                                                               Bygninger:

 • Frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler
 • Forøgede byggeudgifter

 

                                                               Driftstab/Meromkostning:

 • Forsyningsdriftstab
 • Maskindriftstab
 • Leverancer fra el, vand eller varmeværk